สิงหานี้พาเที่ยวUnseen แค้วนนอร์มองดี Givernyชมสวนที่อยู่ในภาพวาดของศิลปินดังClaude MonetปราสาทMont-Saint Michel ที่กลางทะเลได้จดเป็นมรดกโลกUNESCO Honfleurเมืองริมทะเลที่ศิลปินและดาราดังนิยมมาพักร้อน Ceanเมืองหลวงของแค้วนนอร์มองดี พาชมปราสาทเก่าริมทะเลที่Saint-Malo   ทัวร์กลุ่มเล็กแค่หกท่าน ราคาเริ่มต้นท่านละ 250€ไม่รวมค่าอาหารและโรงแรมที่พัก ทางเราจะแนะนำที่พักที่สะดวกตามสไตล์คุณจ่ายเพิ่มค่าที่พักแค่50€ที่พักสามดาวนอนห้องคู่ ราคานี้เฉพาะเดือนสิงหาเท่านั้น หมายเหตุราคานี้สำหรับลูกทัวร์หกท่านถึงจะออกเดินทาง