Europe trips : Italy

An unforgettable day discovering the most impressive Ligurian landscapes, in this area, which has been declared a World Heritage Site by UNESCO, earth and sea blend and create a unique landscape.

เริ่มเดินทางจากประเทศฝรั่งเศส เมืองนีส ชมเมืองหรูหราของประเทศโมนาโค เราก็เขามาถีงประเทศอิตาลี ที่ไม่ควรพลาดเป็นรู้จักทั่วโลกCinque Terre มาจากหมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเลทั้งหมดห้าหมู่บ้านMonterosso, Vernzza, Manorola, Riomaggiore  การเดินเขาหมู่นี้ทางที่สะดวกก็เป็นจะทางเรือจากท่าPorto Venere ถ้าใครไม่ชอบเดิน  แต่ก็มีทางรถต้องระวังทางไม่ดีบางครั้งก็ปิด ทัวร์จะจอดรถให้ลูกค้าลงที่Monterrosso แล้วขี้นรถไฟ ก็จะมีรถไฟระหว่างหมู่บ้านหรือท่านใดเดินเก่งก็เดินเที่ยวทั้งห้าหมู่บ้าน

 

Porto Venereท่าเรือไปหมู่บ้าน Cinque Terre
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Village

หมู่บ้านชาวประมงFezzano เงียบสงบเป็นท่าเรือ และมีร้านอาหารโรงแรมให้พักราคาไม่แพงมาก

cinque terre

เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่Monterosso Vernzzaในศักราชที่ 11 หลังจากนั้นหมู่บ้านอื่นก็เริ่มขี้นมา ช่วงคศ 1600มีการบุกรุกจาก Turksก็มีการสร้างป้อมปราการรอบ

Porto Venere

Porto Venere จะเห็นมีป้องปราการปราสาท ที่สวยงามสร้างสีสันต์หมู่บ้านแบบเมดิเตอร์เรเนียน