Uzéเมืองที่มีเห็ดtruffleดังและราคาแพงเท่าทอง เมืองเก่าMoyenAge XVIIยุคเดียวกับโรมันมาสร้างสะพาน Pont du Gard เป็นสะพานส่งนำ้โรมันที่สูงที่สุดในโลกด้วย

เดินเที่ยวชมปราสาทเก่า
เดินเที่ยวชมปราสาทเก่า
 gorges du Gardon
gorges du Gardon

PONT DU GARDสะพานส่งนำ้ที่สูงที่สุดในโลก
PONT DU GARDสะพานส่งนำ้ที่สูงที่สุดในโลก

นักบวชทำไวน์


Write a comment

Comments: 0