One day trip พาเที่ยวหนี่งวันเต็ม

คุณสามารถเลือกทริปตามใจคุณตามเวลา อย่างน้อยสี่ท่าน พร้อมเดินทาง

Aix-en-Provene ,Marseille

รับท่านจากโรงแรมที เอกซ็องโพวองซ์ พาเข้าชมเมือง มาร์เซยเป็นเมืองที่เก่ากว่าเกือบสองพันเจ็ดร้อยปี ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช เป็นท่าเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส พาชมวิหาร Notre dame de la gard,เป็นสถานที่ศักสิทธิคนท้องถิ่นจะมาจุดเทียนขอพรกัน และเป็นจุดชมวิวเมือง  MUCEM พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่แรกที่เดียวที่ตั้งอยู่นอกเมืองปารีส ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ชมศิลปความงามของเมืองพร้อมกับชมธรรมชาติ


Marseille-Cassis-Ciotat

พาท่านชมพิพิธภัณประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ช่วงบ่ายขับรถพาชมอุทยานแห่งชาติ Calanqueที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่นี้ได้ค้นพบถ้ำของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เราจะขับรถขี้นไปที่จุดชมวิวทีสูงที่สุดสามารถมองเห็นเมืองMarseille Cassis Ciotat 


Aix-en-Provence-Marseille

ช่วงเช้าจะพาท่านชมเมืองมาร์เซย MUCEM ,Notre Dame de la Gard ,Vieux Port ช่วงบ่ายพาชมโรงงานทำสบู่มาร์เซยที่ดังไปทัวโลก